Kilder

Dette er noen av de mest sentrale nettbaserte kildene våre vedrørende Russland. Vi gjør oppmerksom på at kildehenvisningene til enkeltland kun er å betrakte som en innføring i sentrale kilder. Listen er på ingen måte uttømmende eller fullstendig.

Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Amerikansk forskningsinstitutt med fokus på sikkerhetssituasjonen i flere regioner.

Chernovik

Nettutgave av avis fra Dagestan.

Ingushetiya.ru

Ingusjetisk opposisjonell nyhetstjeneste. Oppdateres ikke lenger.

Kavkaz Center

Tsjetsjensk nyhetstjeneste.

Kavkazky Uzel / Caucasian Knot

Nyhetstjeneste støttet av Memorial.

Kommersant, Russland

Russisk finansavis.

Mashr

Ingusjetisk menneskerettighetsorganisasjon.

Sputnik International

Russisk nyhetsbyrå.

Transitions online

Bakgrunn og nyheter om land på Balkan og i det tidligere Sovjetunionen.